Am ni

Wedi gwneud yn foesegal gyda cariad yn colan Gymru

Mae Spyce Jones yn brand llestri gegin sydd yn cyflwyno cynhyrch ansawdd rhagorol efo sefydlu hir yn gweithgynhyrchu treftadaeth yn Drenewydd Canol Cymru, y cartref wreiddiol Laura Ashley. Wedi ddylinio a gwneud gan Fashion-Enter (Wales) ac ei tim hynod profiadol a pwythwyr arbenig.

Jenny Holloway, Prif Withredwr or cymdeithasol menter Fashion-Enter Ltd egluro:

“Pwy byse agor ffatri yn ganol pandemig!” 

Dyna beth dywedodd gwr Tim wrthaf a mae yn galed i ateb, ond pan glywais am Laura Ashley yn cau ai tim mawr a pwythwyr hynod medrus a geithwyr cynhyrchu, roedd rhaid i mi camio mewn. 

Yn Mawrth 2020 ddaru Laura Ashley cau ei drysau ar y busnes o ganlyniaid roed dros 100 a peirianwyr medrus iawn o Drenewydd yn Powys yn colli u swydd. Roeddwn yn meddwl bod hyn erchyll ! Fel y Prifgweithredol o Fashio-Enter Ltd roeddwn yn deallt pa mor medrus roedd pwythwyr yma. Sut allen gadael i dros 100 o peirianydd golli ei swydd ar diwydiant colli y sgiliau!

Ar Gorffennaf 15fed 2020 mi aes i gyfarfod a pwythwyr ryfeddol ar safle Texplan ar hyd ar rheolwyr a tim Laura Ashley. Roeddwn wedi cael o chwythu ffwrdd gan y tim anhygoel yma ac roedden wedi cyffwrdd wrth ei caredigrwydd – mi aethon i drwbl o wneud cacennau i croesawiad a fi, erbyn i fi adael Texplan ddaru fi addunedwyd i agor ffatri newydd yn Gymru. 

Ddaru llywodraeth Cymraeg cefnogi y agoriad o Fashion-Enter (Wales) efo grant o £136,000 derbynwyd yn diolchgar i helpu hyffordiant y tim i wneud sgiliau newydd yn torri, pwyso, pwytho ac rheoli ansawdd gofyniad i gwethgynhyrchwyr o dillad ansawdd uchel. 

Yn Medi 2020 ddaru ni ffurfioli agor ffatri newydd sbon adnewyddu yn calon Drenewydd yn adeiliad eiconig Pryce-Jones. Mae’r ffatri yn archwiliad Cyflym Ymlaen ac yn gweithio i safonau uchel efo cleientiaid cyfredol gan gynnwys ASOS.com N Brown, Onesta a Jaeger i M ac S.The factory is Fast Forward audited and works to high standards with current clients including ASOS.com, N Brown, Onesta and Jaeger for M&S.’ 

Roedd Pryce-Jones yn aroelswr yn y diwydiant tecstilau nol yn y 1800’au hwyr. Roedd Drenewydd yn hysbys am ei diwydiant gwlan ac yn arbennig cynhyrchu o ansawdd gwlanen Cymraeg ir hoff fel Breindal a cwsmeriad proffil uchel ddaru Pryce-Jones ddod yn enwog am. 

Roedd ei entrepreneuraidd gweedigaeth yn gweld ef yn defnyddio rheilffyrdd a gwasanaeth post i greu archeb bost cyntaf, a cysyniad datblygu i cynnwys cwsmeriaid dros dwr. Wedi hynny roedd Pryce –Jones yn credydu am fod yn arloeswr byd-eang archeb bost diwydiant ac ei adeilad Y Royal Welsh Warehouse lle mae y ffatri Fashion-Enter (Wales) heddiw. 

Fyni at 2011 roedd yr adeilad hanesyddol yma yn gartref i cwmni archen bost ac efo tim sgiliau gweithgynhyrchu roeden dim ond fod yn cywir i ni gario ymlaen efo sefydlu treftadaeth hyr. 

'Rydwyf yn caru y tim yma wedi rheoli gan Eddie Bebb cyn Rheolwr Masnachol Laura Ashley. Maent yn grym natur, caredig meant yn pobl Gymraeg balch. Mae datblygu brand Spyce Jones yn fewnol yn rhoi ir tim ei brand tyfu gartref ei hunan i meithrin or neilltu i trai a llif o archebion cleientiaid, ac yn falch o ddangos ei sgiliau ansawdd'

Mae archeb bost wedi dod adref, yn cael i gwneud yn foesegol efo cariad yn Gymru. Mae’r tim wedi creu hanfodion llestri cegin yn unigryw printiau cynaliodwy cwrteisio ar safle argraffydd digidol Presto Kornit, yn cynnwys ffedogau tyweli te ac menyg popty. Siopwch efo ni a cefnogwch y tim Fashion-Enter Drenewydd ar ‘Wedi gwneud yn Gymru’ etifeddiaeth. ‘Made in Wales’ legacy.

Apprentices Join the Fashion-Enter Ltd Wales Team

From the 12th September 2022 Fashion-Enter Ltd Wales recruited two apprentices to learn and gain experience on the Newtown factory floor. 

Judith, stitching tutor was thrilled with the new apprentices, she said: “I am so pleased that Iona and Emily are excited to have an apprenticeship after completing Level 1 & 2 stitching. They demonstrated that they were dedicated learners and really wanted to learn new skills. It was lovely to see how happy they were when they mastered another new skill.”