POLISI DYCHWELYD

Rydym yn ymdrechu'n galed iawn i sicrhau bod ein hansawdd yn rhagorol bob amser ond os nad ydych yn hollol fodlon â'ch pryniant, dychwelwch ef atom a byddwn yn falch o roi ad-daliad cyn pen 14 diwrnod o'r dyddiad prynu (nid yw'r ad-daliadau yn cynnwys costau dosbarthu ). Rhaid i’r holl ddeunydd pacio, fodd bynnag, fod yn ei le gan gynnwys y tocyn swing sy’n nodi - ‘nodwch na dderbynnir ffurflenni oni bai bod y tag hwn yn parhau i fod ynghlwm, diolch’

Beth i'w wneud:

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cadarnhau eich bod yn dychwelyd yn ysgrifenedig cyn pen 7 diwrnod o'i dderbyn i annabellalewis@fashion-enter.com a sicrhau bod eich eitem yn ein cyrraedd o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad prynu.

Rhaid i eitemau fod heb eu dadwisgo, heb eu golchi, heb eu difrodi a heb eu defnyddio gyda'r holl dagiau gwreiddiol ynghlwm. Rhaid i eitem (au) gyrraedd yn ôl atom o fewn 14 diwrnod (21 diwrnod ar gyfer Gorchmynion Rhyngwladol)

Llenwch y nodyn ffurflenni gyda'ch archeb wedi'i dychwelyd, a rhaid iddo gynnwys rhif eich enw a'ch enw.

Return Address – Spyce Jones, The Royal Welsh Warehouse, 17 Old Kerry Road, Newtown, Powys, SY16 1BJ  

Taliad:

Caniatewch 2-3 diwrnod i Gyfrifon brosesu'ch ad-daliad.

Efallai y bydd eich Banc yn cymryd 3-7 diwrnod gwaith i'ch ad-daliad ei ddangos yn eich cyfrif.

Mae'r defnyddiwr yn talu postio dychwelyd nwyddau diangen

Eitem anghywir neu ddiffygiol:

Os ydych wedi derbyn gorchymyn anghywir / diffygiol, dychwelwch atom yn syth. Rhaid dychwelyd yr archeb atom cyn pen 14 diwrnod o'i brynu.

Os ydych wedi derbyn y maint anghywir, cysylltwch â ni ar unwaith, rhaid i chi ddychwelyd yr archeb atom o fewn 14 diwrnod.

Ni ellir derbyn DIM DYCHWELYD ar eitemau gwerthu na stoc clirio - sori!

Rydyn ni'n mawr obeithio y byddwch chi'n mwynhau'ch dilledyn ac ni fydd yn rhaid i chi byth ddefnyddio'r nodyn dychwelyd!

Spyce Jones x